DISCLAIMER

 

ALLE INHOUD OP DEZE WEBSITE, INCLUSIEF DE AFBEELDINGEN, IS EIGENDOM VAN TITA TOFU, TENZIJ ANDERS VERMELD. NIETS MAG ZONDER TOESTEMMING WORDEN GEBRUIKT OF GEKOPIEERD. WIL JE TEKSTEN OF FOTO’S VAN MIJN BLOG GEBRUIKEN? VRAAG DAN EERST EVEN OM TOESTEMMING.

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS

TITA TOFU VERWERKT JE PERSOONSGEGEVENS DOORDAT JE GEBRUIK MAAKT VAN MIJN BLOG/DIENSTEN EN/OF OMDAT JE DEZE GEGEVENS ZELF AAN MIJ VERSTREKT (BIJVOORBEELD D.M.V. HET PLAATSEN VAN EEN REACTIE OF HET INVULLEN VAN HET CONTACTFORMULIER). HIERONDER VIND JE EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK:

 

NAAM

E-MAILADRES

IP-ADRES

 

MIJN WEBSITE HEEFT NIET DE INTENSIE GEGEVENS TE VERZAMELEN VAN WEBSITEBEZOEKERS JONGER DAN 16 JAAR, TENZIJ ZIJ TOESTEMMING HEBBEN VAN EEN OUDER OF VOOGD. IK KAN ECHTER NIET CONTROLEREN OF EEN BEZOEKER OUDER DAN 16 IS. IK RAAD OUDERS AAN BETROKKEN TE ZIJN BIJ DE ONLINE ACTIVITEITEN VAN HUN KINDEREN, OM ZO TE VOORKOMEN DAT ER GEGEVENS OVER KINDEREN VERZAMELD WORDEN ZONDER OUDERLIJKE TOESTEMMING. ALS JE ER VAN OVERTUIGD BENT DAT IK ZONDER DIE TOESTEMMING PERSOONLIJKE GEGEVENS HEBBEN VERZAMELD OVER EEN MINDERJARIGE, NEEM DAN CONTACT MET MIJ OP VIA INFO@TITATOFU.NL. DAN VERWIJDER IK DEZE INFORMATIE.

 

DOEL

TITA TOFU VERWERKT JOUW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEN:

JE TE KUNNEN E-MAILEN INDIEN DIT NODIG IS OM MIJN DIENSTVERLENING UIT TE KUNNEN VOEREN.

 

BEWAREN

TITA TOFU BEWAART JOUW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER DAN STRIKT NODIG IS OM DE DOELEN TE REALISEREN WAARVOOR JE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

TITA TOFU VERKOOPT JOUW GEGEVENS NIET AAN DERDEN EN ZAL DEZE UITSLUITEND VERSTREKKEN INDIEN DIT NODIG IS VOOR DE UITVOERING VAN ONZE OVEREENKOMST MET JOU OF OM TE VOLDOEN AAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING. MET BEDRIJVEN DIE JOUW GEGEVENS VERWERKEN IN ONZE OPDRACHT, SLUIT IK EEN BEWERKERSOVEREENKOMST OM TE ZORGEN VOOR EENZELFDE NIVEAU VAN BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKHEID VAN JOUW GEGEVENS. TITA TOFU BLIJFT VERANTWOORDELIJK VOOR DEZE VERWERKINGEN.

 

COOKIES, E.D.

TITA TOFU GEBRUIKT COOKIES OM INFORMATIE OP TE SLAAN, ZOALS JE VOORKEURSINSTELLINGEN ALS JE MIJN WEBSITE BEZOEKT.

 

EEN COOKIE IS EEN KLEIN TEKSTBESTAND DAT BIJ HET EERSTE BEZOEK AAN DEZE WEBSITE WORDT OPGESLAGEN OP JE COMPUTER, TABLET OF SMARTPHONE. JE KUNT JE AFMELDEN VOOR DEZE COOKIES DOOR JE INTERNETBROWSER ZO IN TE STELLEN DAT DEZE GEEN COOKIES MEER OPSLAAT. DAARNAAST KUN JE OOK ALLE INFORMATIE DIE EERDER IS OPGESLAGEN VIA DE INSTELLINGEN VAN JE BROWSER VERWIJDEREN. OP MIJN WEBSITE WORDEN OOK COOKIES GEPLAATST DOOR DERDEN.

 

IK GEBRUIK DE VOLGENDE COOKIES:

 

FUNCTIONELE COOKIES

DIT ZIJN COOKIES DIE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR DE TECHNISCHE WERKING VAN DE WEBSITE EN JE GEBRUIKSGEMAK. ZE ZORGEN ERVOOR DAT DE WEBSITE NAAR BEHOREN WERKT EN ONTHOUDEN BIJVOORBEELD JE VOORKEURSINSTELLINGEN. OOK KAN IK HIERMEE MIJN WEBSITE OPTIMALISEREN. DIT ZIJN ANALYTISCHE COOKIES DIE GEEN INBREUK MAKEN OP JE PRIVACY EN WAARVOOR IK GEEN VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN JE NODIG HEB (DIT ZIJN ALGEMENE COOKIES).

 

TRACKING COOKIES

IK PLAATS COOKIES DIE JE SURFGEDRAG BIJHOUDEN ZODAT IK OP MAAT GEMAAKTE CONTENT EN ADVERTENTIES KAN AANBIEDEN. BIJ JE EERSTE BEZOEK AAN MIJN WEBSITE HEB IK JE AL GEÏNFORMEERD OVER DEZE COOKIES EN TOESTEMMING GEVRAAGD VOOR HET PLAATSEN ERVAN. JE KUNT JE AFMELDEN VOOR DEZE COOKIES DOOR JE INTERNETBROWSER ZO IN TE STELLEN DAT DEZE GEEN COOKIES MEER OPSLAAT. DAARNAAST KUN JE OOK ALLE INFORMATIE DIE EERDER IS OPGESLAGEN VIA DE INSTELLINGEN VAN JE BROWSER VERWIJDEREN.

 

GOOGLE ANALYTICS

OP DEZE WEBSITE WORDEN OOK COOKIES GEPLAATST VAN HET AMERIKAANSE BEDRIJF GOOGLE, ALS DEEL VAN DE “ANALYTICS”-DIENST. TITA TOFU GEBRUIKT DEZE DIENST OM RAPPORTAGES TE KRIJGEN OVER DE WIJZE WAAROP VAN DE WEBSITE GEBRUIKT WORDT GEMAAKT EN DE KWALITEIT EN EFFECTIVITEIT TE METEN. IK MAAK GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS OP DE WIJZE DIE DOOR DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS IS VOORGESCHREVEN OM TE KUNNEN VALLEN ONDER DE UITZONDERING IN DE COOKIEWET, WAARDOOR IK GEEN VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN JE NODIG HEB VOOR GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS.

 

SOCIAL MEDIA COOKIES

OP DEZE WEBSITE IS HET MOGELIJK OM DE BLOGPOST TE DELEN OP DIVERSE SOCIAL MEDIA KANALEN WAARONDER FACEBOOK, GOOGLE EN PINTEREST. VOOR HET FUNCTIONEREN VAN DEZE KNOPPEN WORDT GEBRUIK GEMAAKT VAN WEBSITE-OVERSCHRIJDENDE COOKIES – ZODAT DE SOCIAL MEDIA PARTIJ JOU HERKENT OP HET MOMENT DAT JIJ EEN ARTIKEL EN/OF VIDEO WILT DELEN VIA SOCIAL MEDIA. DEZE COOKIES MAKEN HET MOGELIJK DAT INGELOGDE GEBRUIKERS VAN GESELECTEERDE SOCIAL MEDIA BEPAALDE INHOUD VAN MIJN WEBSITE DIRECT KUNNEN DELEN MET VRIENDEN EN/OF ANDERE GEBRUIKERS. VOOR DE COOKIES DIE DE SOCIAL MEDIA PARTIJEN PLAATSEN EN DE MOGELIJKE DATA DIE ZIJ HIERMEE VERZAMELEN, VERWIJS IK JE NAAR DE VERKLARINGEN DIE DEZE PARTIJEN OP HUN EIGEN WEBSITES DAAROVER GEVEN. LET OP DAT DEZE VERKLARINGEN REGELMATIG KUNNEN WIJZIGEN. TITA TOFU HEEFT DAAR GEEN INVLOED OP.

 

INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

JE HEBT ÁLTIJD HET RECHT OM JE PERSOONSGEGEVENS IN TE ZIEN, TE CORRIGEREN OF TE VERWIJDEREN. JE KUNT ERVOOR KIEZEN GEEN TOESTEMMING TE GEVEN VOOR HET PLAATSEN VAN COOKIES. IN DE INTERNETBROWSER KAN JE OOK INSTELLEN DAT COOKIES GEBLOKKEERD WORDEN. HET VERSCHILT PER BROWSER HOE JE DIT KAN INSTELLEN, DE MEESTE BROWSERS GEVEN HIER UITLEG OVER IN DE HELP-FUNCTIE. ALS JE COOKIES BLOKKEERT, KAN HET ZIJN DAT MIJN WEBSITE MINDER GOED WERKT.

 

JE HEBT HET RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID (‘DATAPORTABILITEIT’) INDIEN IK OVER DIGITALE PERSOONSGEGEVENS BESCHIK DIE IK ÓF MET UW TOESTEMMING VERWERK ÓF VERWERK OM EEN OVEREENKOMST DIE IK MET JE HEB GESLOTEN UIT TE VOEREN.DAT BETEKENT DAT JE BIJ MIJ EEN VERZOEK KUNT INDIENEN OM DE DIGITALE PERSOONSGEGEVENS DIE IK VAN JE BEWAAR IN EEN LEESBAAR COMPUTERBESTAND NAAR JE OF EEN ANDER, DOOR JOU GENOEMDE ORGANISATIE, TE STUREN.

 

JE KUNT EEN VERZOEK TOT INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDERING, GEGEVENSOVERDRAGING VAN JE PERSOONSGEGEVENS OF VERZOEK TOT INTREKKING VAN JE TOESTEMMING OF BEZWAAR OP DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS STUREN NAAR INFO@TITATOFU.NL. OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT HET VERZOEK TOT INZAGE DOOR JOU IS GEDAAN, VRAAG IK JE EEN KOPIE VAN JE IDENTITEITSBEWIJS MET HET VERZOEK MEE TE STUREN. MAAK IN DEZE KOPIE JE PASFOTO, MRZ (MACHINE READABLE ZONE, DE STROOK MET NUMMERS ONDERAAN HET PASPOORT), PASPOORTNUMMER EN BURGERSERVICENUMMER (BSN) ZWART. DIT TER BESCHERMING VAN JE PRIVACY. IK REAGEER ZO SNEL MOGELIJK (UITERLIJK BINNEN VIER WEKEN) OP JOUW VERZOEK. TITA TOFU WIL JE ER TEVENS OP WIJZEN DAT JE DE MOGELIJKHEID HEBT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE NATIONALE TOEZICHTHOUDER, DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS. DAT KAN VIA DE VOLGENDE LINK:

HTTPS://AUTORITEITPERSOONSGEGEVENS.NL/NL/CONTACT-MET-DE-AUTORITEIT-PERSOONSGEGEVENS/TIP-ONS

 

BESCHERMING

TITA TOFU NEEMT DE BESCHERMING VAN JOUW GEGEVENS SERIEUS EN NEEMT PASSENDE MAATREGELEN OM MISBRUIK, VERLIES, ONBEVOEGDE TOEGANG, ONGEWENSTE OPENBAARMAKING EN ONGEOORLOOFDE WIJZIGING TEGEN TE GAAN. DAAROM IS TITA TOFU ALLEEN TE BEZOEKEN VIA EEN HTTPS-LINK, EEN BEVEILIGDE VERSIE VAN HET STANDAARD HTTP. DIT VOORKOMT DAT INFORMATIE DIE JIJ INVOERT IN VELDEN OP MIJN WEBSITE BENADERD KAN WORDEN DOOR KWAADWILLENDE.

 

"...ZIJN ER NOG VRAGEN?" 

ALS JE NOG MEER VRAGEN HEBT OVER HOE TITA TOFU INFORMATIE VERZAMELT, OPSLAAT EN GEBRUIKT, STUUR DAN EEN MAIL NAAR INFO@TITATOFU.NL.

SIGNED SEALED DELIVERED BY W'TJE